Afbudspolitik & betingelser

Husk at melde afbud i god tid – senest 24 timer før din behandling starter.

Du kan melde afbud på følgende måder:
1. Telefon: Ring til klinikken på +45 50 30 50 43.
2. Online: Klik på det fremsendte link i den bekræftelsesmail, du modtager ved tidsbestilling.

Der kan IKKE meldes afbud på mail eller SMS.

Ved afbud senere end 24 timer, før behandlingens start, opkræves du et gebyr på 50% af behandlingens pris.

Såfremt du udebliver fra din tid – opkræves du et gebyr på hele behandlingens pris, dog fratrukket forbrugsprodukter.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for by Krogh | Skincare, herefter kaldet selskabet, gældende fra 1. januar 2019.

1. Almindelige Betingelser

1.1 Accept af de Almindelige Betingelser
Ved anvendelse og brug af selskabets hjemmeside, er ensbetydende med accept af nedenstående Almindelige Betingelser. Dette gælder også ved alle køb igennem selskabet.

2. Ansvarsfraskrivelser

2.1 Information på hjemmesiden m.v.
Informationerne på selskabets hjemmeside gives uden nogen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. selskabet er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester.

2.2 Links
Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for selskabet for indholdet af den side, der linkes til.

2.3 Erstatningsansvar
Selskabet kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af selskabets hjemmeside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

2.4. Behandling af personlige oplysninger
Selskabet gemmer kundens oplysninger sikkert, og krypteret via vores bookingsystem leverandør. Ingen andre end kunden og selskabet har adgang til disse personlige oplysninger. Data opbevares indtil de ønskes slette.

Når vi indsamler personlige oplysninger om dig, via vores hjemmeside, sikrer vi ar det sker med dit samtykke.

Direktøren for selskabet, og dig som kunde har adgang til oplysningerne.

Vores dataansvarlig for www.bykrogh.dk er Christopher Krogh

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

2.5. Betalingsbetingelser
Alle priser oplyst fra selskabet er i danske kroner og inkl. moms, medmindre andet er angivet.

3. Klippekort

3.1. Generelle betingelser
Klippekortet sælges i forskellige pakker.

3.2. Gyldighed
Klippekortet er gyldigt i 12 måneder, fra den dato hvor klippekortet er købt. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke.

3.3. Opsigelsesbetingelser
Alle klippekort kan opsiges skriftligt med en dags varsel.

Alle ophør/opsigelser skal foregå skriftligt og afbestilling bekræftes skriftligt af selskabet.

Selskabet refunderer ikke betalinger for klippekort, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit klippekort.

Ønsker selskabet at opsige en kundes klippekort, sker dette med 1 måneds skriftligvarsel overfor kunden, dog har selskabet altid uden varsel ret til, at forestå lukning af et klippekort såfremt kunden har overtrådt de generelle salgs- og leveringsbetingelser for selskabet.

Selskabet fremsender en skriftlig begrundelse for ophør af klippekortet med henvisning til betingelsen der er overtrådt. Selskabet er i enhver henseende suveræn i definitionen af ordet misbrug.

4. Tvister

4.1. Andet
Der tages forbehold for slå og tastefejl, prisændringer og udsolgte vare.
Selskabets ydelser leveres specialtilpasset til kunden, og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke.

Selskabet kan til en hver tid ændre disse forretningsbetingelser uden varsel.
Dette påvirker også allerede indgået aftaler.

4.2. Tvister
Enhver tvist der måtte opstå som følge af nærværende Almindelige Betingelser er underlagt dansk ret og skal indbringes for retten.